Zarząd Cechu Optyków w Warszawie

Starszy Cechu
Małgorzata Leszczyńska

Podstarszy Cechu
Jerzy Wysocki

Sekretarz
Stanisław Sławecki

Skarbnik
Zbigniew Gajewski

Członek
Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

Członek
Arkadiusz Bellitzay

Członek
Małgorzata Madeja